Питання перевірки особистих речей роботодавцем дуже актуальне серед працівників, у яких робота у Польщі. Багатьох цікавить наскільки це взагалі законно та які права при цьому має співробітник.

У нашій статті ми розглянемо законність таких дій та поговоримо про те, що і як може перевіряти роботодавець. 

Перевірка шафки робітника 

Робочі шафки, призначені переважно для зберігання одягу працівників, є власністю роботодавця. Він надає шафки співробітникам для розміщення своїх речей, і, як правило, не укладає з ними формальних договорів оренди або прокату шафок.

Згідно з Трудовим кодексом Польщі роботодавець зобов’язаний дотримуватися прав і гідності працівника. Це також охоплює обов’язок забезпечити умови праці, за яких не порушуються особисті права і гідність співробітників. Це стосується всіх типів трудових відносин, включно з трудовими договорами та цивільно-правовими контрактами, у разі виконання працівником своїх обов’язків на території, наданій роботодавцем.

Роботодавець має право проводити перевірки і контроль у шафках співробітників. Однак важливо, щоб ці перевірки відповідали законодавчим нормам і не порушували особисте життя та конфіденційність співробітників.

Для забезпечення законності та дотримання прав працівників, роботодавець повинен повідомити співробітників про правила і методи контролю та моніторингу, включно з перевірками в їхніх шафках. Цю інформацію можна включити до колективних договорів, правил трудового розпорядку або оголосити в інший спосіб, як-от повідомлення на дошці оголошень або внутрішні накази. Важливо чітко визначити обсяг і методи контролю, щоб вони відповідали цілям контролю і дотримувалися законодавства.

Отже, роботодавець має право на перевірку шафок співробітників, але зобов’язаний дотримуватися процедурних формальностей та інформувати працівників про правила і методи контролю, щоб забезпечити законність і повагу до особистих прав співробітників.

Як саме має проходити перевірка шафки робітників? 

У разі необхідності, наприклад, за підозри в систематичних крадіжках, роботодавець може ухвалити рішення про перевірку шафок і особистих речей співробітників. Це право підтверджено судовою практикою.

Під час проведення перевірки шафок роботодавець повинен дотримуватися таких принципів:

 1. Перевірка шафок повинна проводитися після консультації з представником співробітників. Це важливо для забезпечення поваги до інтересів працівників і дотримання принципів соціального співіснування.
 2. Роботодавець не повинен порушувати недоторканність особистого життя працівників у процесі перевірки. Наприклад, не можна завдавати шкоди перевіреним речам, що належать співробітникам.
 3. Співробітники мають бути попереджені про можливість проведення перевірки шафок. Це може бути передбачено у внутрішніх документах компанії або правилах трудового розпорядку.
 4. Перевірка має проводитися з дотриманням законних і процедурних формальностей. Роботодавець має повідомити про мету перевірки та обґрунтування її проведення.
 5. Роботодавець повинен забезпечити шанобливе ставлення до співробітників під час перевірки та уникати принизливої поведінки.

Важливо зазначити, що роботодавець має право на проведення перевірки шафок, але це право повинно бути здійснене відповідно до законодавства і з повагою до прав та інтересів співробітників.

Чи припустимий обшук співробітників? 

Роботодавець зобов’язаний забезпечувати безпеку на робочому місці та дотримуватися норм охорони праці. Однак, у випадках, коли виникають серйозні порушення з боку працівника, роботодавець може провести обшук, дотримуючись при цьому прав і гідності співробітника.

Процедура обшуку повинна відповідати таким принципам:

 • Обшук має проводитися відповідно до законодавства і тільки за наявності законних підстав.
 • Роботодавець повинен мати вагомі підстави для проведення обшуку і повідомити їх працівнику.
 • Обшук не повинен порушувати основні права співробітника, включно з правом на недоторканність особистого життя.
 • Процедура обшуку повинна проводитися прозоро, і роботодавець повинен повідомити співробітника про те, як вона буде проводитися.
 • Під час обшуку роботодавець повинен поважати особисту гідність співробітника й уникати принизливої поведінки.

Важливо пам’ятати, що обшук співробітника – це серйозний захід і повинен проводитися тільки у випадках, коли це дійсно необхідно, і при дотриманні всіх законних прав та інтересів працівника.

Коли відбувається обшук з роздяганням?

Обшук із роздяганням на робочому місці може бути проведений роботодавцем у випадках, коли є серйозні підстави підозрювати співробітника в крадіжці майна компанії або особистих речей інших працівників.

Коли обшук з роздяганням є законним?

Обшук із роздяганням на робочому місці може бути законним у таких випадках:

 • Роботодавець повинен мати вагомі й обґрунтовані підозри в тому, що співробітник порушує закон або правила компанії. 
 • Підозрюваному співробітнику має бути повідомлено про можливість проведення обшуку з роздяганням і причини, що породили ці підозри. Це дає працівникові можливість ознайомитися з підставами перевірки та підготуватися до неї.
 • Проведення обшуку з роздяганням має бути здійснене з дотриманням законодавства, а також прав працівника, включно з його правом на недоторканність особистого життя.
 • Захід має бути пропорційним підозрам і не повинен порушувати основні права та інтереси працівника надмірою.
 • Під час обшуку з роздяганням роботодавець повинен поважати особисту гідність працівника і уникати принизливої поведінки.

Обшук з роздяганням на робочому місці слід розглядати як крайній захід, який може застосовуватися тільки за наявності чітких законних підстав і при дотриманні прав працівника. Неприпустимим є зловживання цим заходом, і роботодавець повинен дотримуватися закону та поважати права і гідність своїх співробітників.

Як відбувається особиста перевірка? 

Проведення особистого огляду співробітника вимагає дотримання низки важливих принципів:

 • Особистий огляд повинен проводитися в умовах максимальної конфіденційності та поваги до особистої недоторканності працівника. Це означає, що він повинен проводитися в закритому приміщенні, де забезпечується особистий простір і комфорт співробітника.
 • Огляд не повинен проводитися публічно, тобто за масової присутності інших співробітників. Це може порушити процес і викликати додатковий стрес у працівника. Окреме приміщення або кабінет, що забезпечують конфіденційність, є кращими варіантами.
 • Для дотримання прав і гідності працівника огляд має проводитися особою тієї ж статі, що й підозрюваний. Це допомагає уникнути можливих проблем і принизливого ставлення до працівника.
 • Підозрюваному співробітнику має бути повідомлено про мету і причини проведення огляду. Це дає йому можливість зрозуміти, чому захід застосовується, і підготуватися до нього.
 • Огляд має проводитися в рамках чинного законодавства і поважати права та інтереси працівника.
 • Міра має бути пропорційною підозрам і не повинна використовуватися з метою знищення особистої недоторканності працівника.

Особистий огляд є заходом крайньої необхідності і може застосовуватися лише за наявності чітких законних підстав та з дотриманням прав і гідності працівника. Роботодавець зобов’язаний поважати ці принципи і діяти відповідно до закону.

Чи може робітник відмовитися від обшуку? 

Працівник має право відмовитися від проведення обшуку на робочому місці з роздяганням. У разі відмови працівника, який підозрюється в крадіжці, від проведення особистого огляду, роботодавець повинен співпрацювати з правоохоронними органами, зокрема, поліцією, щоб надати їм можливість провести відповідні перевірки та розслідування. Поліція має право виконувати обшук на підставі чинного законодавства та з повагою до прав і гідності обшукуваного.

Підкреслимо, що під час проведення обшуку поліція не повинна вживати жодних дій, які принижували б особисту гідність обшукуваного. Порушення цього принципу може призвести до серйозних наслідків для роботодавця, аж до можливості позову з боку працівника і вимоги компенсації за моральну і матеріальну шкоду.

Наслідки крадіжки на робочому місці 

Роботодавець, у якого є підтвердження розкрадань на робочому місці, може вживати таких заходів щодо працівника:

 1. Якщо вартість вкраденого майна перевищує 500 злотих, роботодавець може застосувати дисциплінарне звільнення, також відоме як “вовчий квиток”. Дане звільнення відбувається з дотриманням особливої процедури і вимагає додаткових кроків згідно з трудовим законодавством.
 2. Якщо вартість вкраденого майна нижча за 500 злотих, роботодавець може розірвати трудовий договір з повідомленням працівника, що означає звільнення за звичайною процедурою, як зазначено в трудовому законодавстві.
 3. Якщо роботодавець не бажає звільняти працівника, він може застосувати дисциплінарні заходи у вигляді догани або зауваження. Важливо зазначити, що штраф як захід дисциплінарного впливу за подібний проступок накладено бути не може. Однак, якщо працівник завдав матеріальної шкоди компанії внаслідок розкрадань, роботодавець може скористатися механізмом матеріальної відповідальності.

Конкретні кроки та наслідки залежать від характеру крадіжки, суми вкраденого майна та рішення, ухваленого роботодавцем відповідно до трудового законодавства та внутрішніх правил компанії.

Більше корисної інформації для українців в Польщі — Гроші.pl.