Утримання зарплатні у Польщі це досить розповсюджена практика з якою затикають іноземні робітники. Окрім штрафів від роботодавця, також існують зобовʼязання по аліментам, вирахування раніше зроблених авансів та багато чого іншого.

На все це також існують обмеження — захист заробітної плати від утримання. Це можливо тоді, коли є чітко встановлені правила оплати праці, нижче яких не можна опуститися. 

Утримання зарплатні у Польщі: що це таке? 

Утримання із заробітної плати, або “Potrącenia z wynagrodzenia za pracę”, є чітко визначеним набором підстав, встановлених законодавством, за якими може відбуватися зменшення конкретної оплати праці, а також встановлені максимальні межі таких зменшень.

Відповідно до положень art.87 Кодексу праці (k.p.), всього існує чотири законні причини для зменшення заробітної плати:

Стягнення в рамках виконавчого провадження щодо аліментів.

 • Ця підстава надає можливість утримувати частину заробітної плати працівника для виконання зобов’язань зі сплати аліментів. Судові рішення щодо аліментів можуть слугувати підставою для стягнення коштів.
 • Стягнення в рамках виконавчого провадження з інших причин.
 • Інші виконавчі провадження, не пов’язані з аліментами, також можуть бути підставою для утримання із заробітної плати працівника відповідно до рішень судів або виконавчих листів.
 • Грошові аванси, видані працівнику. Якщо працівнику надано грошові аванси з боку роботодавця, компенсація за них може бути утримана з майбутньої заробітної плати.
 • Штрафи, призначені роботодавцем, на підставі art.180 k.p. Роботодавець може накласти штрафи на працівника відповідно до положень art.180 Кодексу праці, і ці штрафи можуть бути утримані із заробітної плати.

Перед тим як здійснювати утримання, необхідно виконати всі обов’язкові відрахування із заробітної плати, включаючи соціальні внески, податкові аванси, ставки PPK та інші необхідні платежі. Утримання здійснюються в певній послідовності, пріоритет якої визначається природою підстав для утримання. 

Таким чином, першочергово утримуються кошти за аліментами, потім за іншими виконавчими листами, далі за авансами, і тільки після цього, якщо залишаються доступні кошти, утримуються штрафи роботодавців (з деякими винятками).

Штрафні санкцій від роботодавця 

Штрафи з боку роботодавця являють собою строго визначені санкції, регламентовані відповідно до art.108 Кодексу праці (k.p.). Нижче перелічено підстави для накладення подібних штрафів:

 • Порушення правил охорони праці, техніки безпеки та/або протипожежних заходів. Роботодавець має право накладати штрафи в разі порушення працівником встановлених норм і вимог щодо забезпечення безпеки праці.
 • Відсутність на роботі без поважної причини (прогул як частини дня, так і повністю). Штрафи можуть бути застосовані в разі необґрунтованої відсутності працівника на робочому місці.
 • Явка п’яним на роботу. Накладення штрафів можливе, якщо працівник з’являється на роботі в стані алкогольного сп’яніння.
 • Розпивання алкоголю безпосередньо на роботі (у робочий час). У разі вживання алкоголю в трудовий час на території підприємства, роботодавець має право стягнути штрафи.

Сума штрафу за одне порушення не може перевищувати середньої вартості робочого дня, а за місяць – 10% від місячної зарплати. Усі розрахунки проводяться в нетто. Важливо зазначити, що штрафи посідають останнє місце в пріоритеті утримань. На підставі §4, art.87 k.p., передбачено право накладення штрафів у вищевказаних розмірах навіть після максимальних утримань з інших підстав. Загальні обмеження, що встановлюють мінімальний рівень заробітної плати, також діють у цьому випадку, але в разі наявності достатніх коштів, утримання можуть бути об’єднані.

Грошовий аванс 

Грошові аванси є певними сумами, виданими працівникові до того, як відбудеться розрахунок заробітної плати за відповідний період. Зрештою ці суми будуть утримані при розрахунку заробітної плати.

На перший погляд усе здається доволі простим – працівник бере гроші наперед від роботодавця і повертає їх зі своєї заробітної плати. Однак необхідно врахувати пріоритети і так звані “захищені суми”, які встановлюють мінімальний рівень оплати праці, нижче якого не можна знизити заробітну плату.

Теоретично може виникнути ситуація, коли утримання авансу не буде можливим, якщо утримання з пріоритетніших причин уже досягли допустимих максимумів. На практиці подібні випадки трапляються вкрай рідко – навряд чи роботодавець надасть аванс, знаючи про утримання за виконавчими листами. Проте важливо усвідомлювати, що така ситуація теоретично можлива.

Виконавчі листи по аліментам 

Процес стягнення аліментів у рамках виконавчого провадження слідує тим самим порядком, що й у випадках інших виконавчих проваджень. Проте ця форма заборгованості має особливості не тільки в рівні пріоритету, а й у максимальній сумі, яка може бути більш значною порівняно з іншими видами заборгованостей.

Ще однією важливою відмінністю є можливість добровільних відрахувань у разі аліментарних зобов’язань. Це означає, що сума заборгованості за аліментами може бути стягнута як примусово, згідно з рішенням суду, так і шляхом добровільних відрахувань за рішенням самого працівника.

Договір до якого відносяться зазначені правила 

Усі згадані норми є положеннями Трудового кодексу і застосовуються безпосередньо до умов трудових договорів. Однак, згідно з нормами §11, §2 і §21 art.833 Кодексу цивільно-процесуального Польщі, параметри, встановлені в art.87 і art.871 k.p., поширюються однаковою мірою на заробітну плату за трудовими договорами, а також на такі випадки:

 • Допомога по безробіттю.
 • Інтеграційна допомога.
 • Студентські стипендії та інші допомоги для навчання.
 • Усі регулярні виплати, спрямовані на забезпечення засобів до існування або такі, що є єдиним джерелом доходу фізичної особи-боржника.

Завершальний пункт включає доходи, отримані за всіма типами цивільно-правових договорів. 

Утримання зарплатні у Польщі: про які суми мова

Обмеження щодо утримань із зарплати в Польщі прописані відповідно до art.87 Кодексу праці (k.p.). Ці обмеження поширюються як на пряму оплату праці в рамках трудових відносин, так і на всі доходи, згадані в art.833 Цивільно-процесуального кодексу Польщі:

 • Аліменти: До трьох п’ятих (60%) заробітної плати можуть бути утримані в разі стягнення аліментів.
 • Виконавчі листи та штрафи роботодавців: До половини (50%) зарплати можуть бути утримані в разі інших виконавчих листів та/або штрафів, накладених роботодавцем.
 • Аванси: Утримання за авансами також не можуть перевищувати половини заробітку. Однак, при одночасному застосуванні утримань за авансами та непов’язаними з аліментами виконавчими листами, до 50% може бути утримано в загальній сумі. При одночасних утриманнях за аліментами та авансами, неоплачена сума не може перевищувати трьох п’ятих зарплати.
 • Штрафи: Штрафи, як нагадування, можуть бути застосовані навіть після утримань за авансами та всіма видами виконавчих листів.

Ці норми надають рамки для справедливого та збалансованого стягнення заборгованостей, забезпечуючи водночас захист інтересів працівника та зобов’язань перед іншими сторонами, як-от аліментарні зобов’язання.

З якої заробітної плати відбувається розрахунок? 

Для проведення вищевказаних розрахунків застосовується тільки зарплата в чистому вигляді, тобто нетто (згідно з §1 art.87 Кодексу праці). Це означає, що розрахунки здійснюються на основі суми, що залишилася після вирахування авансових платежів з податків, внесків до ZUS, PPK та інших обов’язкових платежів (за їхньої присутності).

Інакше кажучи, згадані 50% або 60% обчислюють не від загальної суми, зазначеної в трудовому договорі (яка, як правило, є величиною брутто), а від розрахованої бухгалтерією суми нетто. Ця нетто-сума може варіюватися в кожному конкретному випадку через різні типи трудових договорів, вік працівника, податкові ставки, внески, наявність чи відсутність добровільного страхування та інші фактори.

Чи можливо утримання від премії? 

Можливість утримання з премії існує, проте величина утримання залежить від характеру премії. У разі систематичної (регулярної, згідно з art.833 Цивільно-процесуального кодексу) виплати, застосовуються всі раніше згадані правила та обмеження.

Якщо ж ідеться про одноразову виплату премії (наприклад, за підсумками року, “тринадцята зарплата” тощо), то відповідно до норм §5 art.87 Кодексу праці, вона може бути утримана повністю. У цьому випадку немає обмеження на відсоток утримання, і роботодавець має право утримати всю суму одноразової премії відповідно до застосовуваних правових норм.

Яка сума може бути захищена від утримання? 

Незважаючи на встановлені ліміти для утримань, існують суми, нижче за які оплата праці не може бути знижена. Ці норми прописані в art.871 Кодексу праці, і відповідно до них фактична зарплата “на руки” після утримань не може впасти нижче:

 • Мінімального розміру оплати праці за вирахуванням усіх необхідних податків, зборів та іншого, тобто величини нетто від встановленого законом мінімуму, який визначено в брутто. Це застосовується для всіх випадків, за винятком зазначених нижче, а також за винятком аліментів.
 • 75% від вищевказаного нетто від “мінімалки” у випадках утримань авансів.
 • 90% від нетто мінімального розміру оплати праці, якщо утримання передбачають штрафи роботодавця.
 • У випадках неповного робочого дня ці розрахунки застосовуються пропорційно фактичному робочому часу.

Важливо зазначити, що для аліментних виплат не існує “захищеної суми”. До трьох п’ятих (60%) від доходу може бути утримано, навіть якщо він є мінімальним. Водночас за іншими виконавчими листами за мінімальної зарплати утримання бути зовсім не можуть (що, звісно, не звільняє боржника від його боргу).

Насамкінець, відповіді на ще кілька поширених запитань про утримання із зарплати в Польщі.

Утримання із зарплати – неприємна ситуація, але в разі її виникнення важливо точно знати, наскільки і з яких причин може бути зменшена виплата. Зазначені правила мають застосовуватися у випадках стягнення заборгованості, однак необхідно ретельно перевіряти максимально допустимі суми до утримання, оскільки помилки не виключені на будь-якому етапі процесу.

Більше корисної інформації для українців в Польщі — Гроші.pl.