Оподаткування — це дуже важливо але й дуже заплутано. Невірний вибір системи оподаткування може призвести не лише до втрати грошей, а й стати серйозним порушенням законодавства. Тож який податок для програмістів у Польщі краще обрати? 

Перед працівниками IT-сфери стоїть вибір між IP BOX та паушальним податком. Що з них більш вигідно та які у кожного з них умови ми розглянемо у нашій статті. 

Загальна інформація 

Перед тим як ми зануримося в тему статті, важливо підкреслити, що обговорення тут стосується тільки систем оподаткування та пільг, доступних IT-фахівцям, які є підприємцями. Такими є ті, хто зареєстрував свій бізнес, самостійно сплачує внески в систему ZUS і податки.

Для програмістів та інших IT-фахівців, які працюють за наймом, ця інформація не може бути неактуальною. Адже всі необхідні платежі за них виплачує роботодавець, і вибір у цьому випадку не надається.

Паушальний податок для програмістів 

Паушальний податок, також відомий як “ryczałt”, являє собою ставку податку, чітко визначену заздалегідь, якою оподатковується весь дохід підприємця. Тут не враховуються витрати на отримання цього доходу. Ставки можуть різнитися, варіюючи від 2% до 17%, залежно від виду діяльності. Для IT-фахівців зазвичай встановлюється ставка 12%, але в певних ситуаціях вона може знизитися до 8,5%. Важливо підкреслити, що податок оподатковується на весь дохід підприємця, а не тільки на чистий прибуток.

Таким чином, податкова база в разі паушального податку дорівнює загальній сумі доходів і не може бути зменшена за рахунок витрат, таких як витрати на новий ноутбук, оренду, бухгалтерські послуги тощо.

Чи існують податкові відрахування у такому випадку? 

Так, певні податкові заохочення все ж таки діють і в рамках цієї системи. Зокрема, підприємці, які використовують паушальний податок, можуть скористатися такими податковими вирахуваннями:

 • Внески з пенсійного страхування, страхування по інвалідності, хворобі та нещасному випадку як самого платника податків, так і осіб, які співпрацюють з ним.
 • Виплати на індивідуальний рахунок пенсійного забезпечення.
 • Реабілітаційна допомога.
 • Пільги за використання інтернету.
 • Деякі види пожертвувань, зокрема, ті, які спрямовані на громадські цілі та богослужіння (за умови, що вони не перевищують 6% доходу).

Крім перелічених, існують й інші, більш вузькоспеціалізовані умови, але вони рідко застосовуються на практиці. Однак важливо пам’ятати, що незважаючи на спрощену систему паушального податку, платники податків все одно можуть скористатися певними податковими нарахуваннями, що може пом’якшити загальне податкове навантаження.

Розмір паушального податку для програмістів 

Розмір фіксованого податку для IT-фахівців залежить від характеру їхньої діяльності та може становити 12%, а іноді й менше – 8,5%.

Виникає важливе питання, пов’язане з так званим “підводним каменем”. Традиційна податкова шкала передбачає податок у розмірі 12% до досягнення суми в 120 000 злотих на рік. Однак, у разі використання паушального податку, оподатковувана база являє собою весь дохід підприємця без урахування витрат. 

Таким чином, паушальний податок стає вигідним лише при доходах, що перевищують 120 000 злотих, навіть без урахування можливих переваг IP BOX, про які ми детально розповімо нижче, або при повній відсутності витрат.

Тепер давайте розберемо, хто може вибрати 12% паушального податку. Вибір ставки залежить від конкретного виду послуг, що надаються в рамках підприємницької діяльності. У сфері IT, вибір зазвичай звужується до ставок 12% і 8,5% і пов’язаний зі створенням підприємцем вихідних кодів:

Якщо в рамках своєї діяльності платник податків займається створенням вихідних кодів або програмного забезпечення (PKWiU ex 62.01.1 – коди діяльності, визначені під час реєстрації), йому слід обрати фіксовану ставку 12%.

Крім того, до переліку послуг, до яких застосовується ставка 12%, включено послуги, пов’язані з:

 • Випуском комп’ютерних ігор (PKWiU ex 58.21.10.0), за винятком публікації ігор в інтернеті;
 • Системним програмним забезпеченням (PKWiU 58.29.1);
 • Прикладним програмним забезпеченням (PKWiU 58.29.2);
 • Комп’ютерним програмним забезпеченням, завантаженим з інтернету (PKWiU ex 58.29.3), за винятком онлайн-завантаження (скачування програмного забезпечення з мережі на гаджет, але не використання його на серверах постачальника).

До таких послуг також належать діяльність, пов’язана з:

 • Консультуванням у галузі комп’ютерного обладнання (PKWiU 62.02.10.0);
 • Програмним забезпеченням (PKWiU ex 62.01.1);
 • Включенням до групи “Оригінальне комп’ютерне програмне забезпечення” (PKWiU 62.01.2), яке належить до консультування з програмного забезпечення (PKWiU ex 62.02);
 • Встановленням програмного забезпечення (PKWiU 62.09.20.0);
 • Управлінням мережами та IT-системами (PKWiU 62.03.1).

Очевидно, що ці коди діяльності мають бути зазначені під час реєстрації підприємця.

Внески на медичне страхування 

Розглядаючи питання оподаткування, не можна пропустити витрати на соціальне та медичне страхування, оскільки вони відіграють важливу роль у загальній вигоді обраної системи. Якщо основні внески в ZUS для підприємців, як правило, розраховують однаково в більшості випадків, у випадку медичного страхування існують суттєві особливості.

З початку 2022 року внесок на медичне страхування під час паушального податку став фіксованою сумою, тоді як за інших форм оподаткування він, як правило, залежить від суми отриманого доходу.

У разі податку ryczałtowy внески на медичне страхування становлять 9% від розрахункової бази, яка, своєю чергою, залежить від величини прогнозованої середньої оплати праці та рівня річного доходу:

 • При доході до 60 000 злотих розрахункова база дорівнює 60% від прогнозованої середньої зарплати.
 • Для доходів від 60 000 до 300 000 злотих – 100% від прогнозованої.
 • При доходах понад 300 000 злотих – 180% від прогнозованої.

Величина прогнозованої середньої зарплати щорічно визначається польським урядом, і в розрахунках необхідно оновлювати тільки дані, надані владою.

Таким чином, внески на медичне страхування при використанні паушального податку можуть стати додатковим стимулом для вибору цієї системи оподаткування. Однак важливо ретельно прогнозувати річні доходи та витрати, щоб точно оцінити, який варіант буде найвигіднішим.

Податок для програмістів з IP BOX

Податкове вирахування IP BOX надає можливість застосовувати ставку податку в розмірі 5% до доходів, отриманих від продажу прав інтелектуальної власності, породженої науково-дослідною та дослідно-конструкторською діяльністю. Це стосується, наприклад, продажу авторських прав на вихідний код або комп’ютерну програму, включно з передачею цих прав іншим особам.

Відмінність IP BOX від системи паушального податку полягає в тому, що IP BOX – це не самостійна система оподаткування, а податкова пільга. Застосовувати IP BOX можна лише у поєднанні з обраною системою оподаткування, і лише за певних з них, а саме:

 • Традиційна податкова шкала (12% і 32%).
 • Лінійний (одноразовий) податок.

Важливо зазначити, що одночасне використання IP BOX і паушального податку неприпустиме.

Не обов’язково всю діяльність підпорядковувати IP BOX; це може бути лише певний відсоток від прибутку. У такому разі цей відсоток обкладатиметься податком у розмірі 5%, а решта суми – відповідно до правил обраної системи оподаткування.

При цьому правила застосування мають відповідати умовам обраної системи оподаткування. Наприклад, при використанні шкали (12% і 32%) і пільг IP BOX платник податків може:

 • Враховувати неоподатковувану суму в розмірі 30 000 злотих.
 • Користуватися перевагами спільної декларації з чоловіком або дружиною та сімейної допомоги.
 • Враховувати витрати, пов’язані з підприємницькою діяльністю, для визначення податкової бази.

Важливо підкреслити останній момент: оподатковувана база виключає витрати, понесені для отримання доходу. Тобто податок розраховується на прибуток, а не на весь дохід, як це відбувається у випадку з podatek ryczałt.

Медичне страхування з IP BOX

Під час аналізу фінансових аспектів слід врахувати також внески на медичне страхування, які є невід’ємною частиною загальних податкових зобов’язань:

 • При оподаткуванні за шкалою: Внески на медичне страхування становитимуть 9% від фактичного доходу, але не можуть бути меншими за встановлений законом мінімум, який дорівнює 9% від розміру мінімальної оплати праці.
 • За лінійного податку: Величина внесків на медичне страхування становитиме 4,9% від фактичного доходу, однак вона також не може бути нижчою за встановлений мінімум.

Ситуація видається неоднозначною: там, де внески на медичне страхування менші, можливо, рівень податку на прибуток, що не потрапляє під пільги IP BOX, може виявитися вищим. Кожен конкретний випадок вимагає ретельного розрахунку, щоб оцінити, які варіанти будуть найбільш вигідними для підприємця.

Що краще обрати програмісту: паушальний податок або IP BOX?

Кожна ситуація унікальна і залежить від низки чинників, як-от рівень доходу, структура діяльності, відсоток доходів, що підпадають під пільги IP BOX, і навіть сімейні обставини. Ми могли б навести десятки і навіть сотні прикладів, але вони все одно не охопили б усіх тонкощів конкретного випадку, імовірно, швидше заплутали б, ніж допомогли б розібратися.

Натомість пропонуємо піти іншим шляхом. В інтернеті існує безліч онлайн-сервісів і калькуляторів, які допоможуть вам отримати орієнтовні параметри для обох варіантів – і для паушального податку, і для пільги IP BOX.

Ви можете скористатися такими ресурсами:

 • Калькулятор для паушального податку.
 • Калькулятор для вирахування IP BOX.

Рекомендуємо ставитися до отриманих даних як до орієнтовних, а точні розрахунки проводити під час особистого та детального вивчення ситуації.

Більше корисної інформації для українців в Польщі — Гроші.pl.