Починаючи свій бізнес більшість підприємців намагаються зменшити витрати. Польська влада надає для цього різноманітні пільги. Одним з таких є податковий кредит у Польщі. 

Такий кредит допомагає цілий рік не сплачувати прибутковий податок. Однак, для того, щоб його оформити потрібно відповідати досить жорстким умовам, а гроші, які будуть зекономлено все рівно доведеться повернути. 

Про те, що собою являє податковий кредит у Польщі та хто може ним скористатись, ми розглянемо далі у нашій статті. 

Що таке податковий кредит у Польщі по PIT?

Податковий кредит у Польщі являє собою особливий механізм, що надає підприємцям можливість звільнитися від обов’язку сплати авансового прибуткового податку за певний рік із подальшим розподілом цієї суми податкових виплат протягом наступних п’яти років.

Простими словами, податковий кредит дає підприємцям шанс не платити прибутковий податок протягом цілого року. Натомість вони зобов’язуються повернути цю суму протягом наступних п’яти років, розподіляючи її рівномірно по 20% на кожен рік.

У цьому контексті термін “кредит” не пов’язаний із банківськими кредитами; це просто усталена форма слова. Суть полягає в тому, що підприємець тимчасово звільняється від сплати прибуткового податку за поточний рік, але зобов’язується повернути цю суму в розстрочку протягом п’яти наступних років.

Хто може скористатись податковим кредитом? 

Користуватися податковим кредитом можуть підприємці, які перебувають на другому році ведення свого бізнесу. Важливою умовою є те, що в перший рік підприємницька активність повинна була тривати не менше 10 повних календарних місяців. У разі, якщо бізнес вівся менше 10 місяців у перший рік, податковим кредитом можна скористатися на третій рік діяльності.

Давайте розглянемо приклад. Умовний підприємець вирішив скористатися податковим кредитом у 2023 році. Протягом цього року йому не потрібно вносити будь-які авансові платежі або сплачувати податок на основі свого доходу за цей період. 

Однак він зобов’язаний подати декларацію PIT-36 з відповідними додатками, в якій вказується отриманий дохід. Протягом наступних п’яти років підприємець повинен буде додавати по 20% від фактичного доходу за кожен рік, на який поширюється звільнення від сплати податку, у цьому випадку – за 2023 рік.

Податковий кредит у Польщі: умови отримання 

На жаль, описані вище правила є лише частиною вимог, яким необхідно відповідати, щоб скористатися податковим кредитом, відомим як kredyt podatkowy. 

Для отримання цього кредиту необхідно виконати такі умови:

 1. Дохід, отриманий у період, що передує року використання податкового кредиту, має становити щонайменше 1000 євро на місяць (у польських злотих за середнім курсом євро, встановленим Національним банком Польщі в останній день року, що передує початку застосування пільги).
 2. Підприємець повинен мати статус малого підприємця з моменту початку підприємницької діяльності та зберігати його, як мінімум, до 1 січня податкового року, в якому застосовується податковий кредит.
 3. У період, що передує року використання податкового кредиту, підприємець повинен щомісяця працевлаштувати за трудовими договорами щонайменше 5 осіб за повної зайнятості.
 4. Підприємець не повинен використовувати основні засоби (наприклад, нерухомість), нематеріальні активи (патенти, винаходи) та інші значні активи, надані безоплатно особами, зарахованими до I та II податкових груп, у межах своєї підприємницької діяльності.

Тільки після виконання всіх вищевказаних умов підприємець має право скористатися податковим кредитом (kredyt podatkowy).

Хто не може скористатись податковим кредитом? 

На додаток до тих, хто не відповідає вищевказаним умовам, таким суб’єктам господарювання заборонено використання kredyt podatkowy:

 1. Організації, створені в результаті перетворення компаній без юридичної особи.
 2. Суб’єкти, які вели підприємницьку діяльність самостійно або в якості партнера в компанії в рік початку підприємницької діяльності та протягом трьох років з кінця року, що передує року початку діяльності.
 3. Суб’єкти, чий чоловік/дружина займався підприємницькою діяльністю протягом трьох років, за умови існування (або існувала) спільності майна між подружжям.

Крім того, ще однією важливою умовою використання кредиту є тип обраного оподаткування. У рік застосування kredyt podatkowy це може бути тільки традиційна податкова шкала (12% і 32%). Отже, підприємці, які обрали інший тип оподаткування, не можуть скористатися цим кредитом. Важливо зазначити, що на наступні роки, включно з п’ятирічним періодом виплати кредиту, подібні обмеження не поширюються.

Як подати заявку на отримання податкового кредиту? 

Можливостей застосування kredyt podatkowy більш ніж достатньо, але важливо поставитися до цієї інформації з підвищеною увагою з огляду на відсутність чіткого визначення форм документів у законі (ust.7a, art.44 Ustawy o PIT). 

Незважаючи на це, деякі важливі деталі відомі:

 • Огляд (Декларація): Підприємцю необхідно подати відповідний огляд (декларацію або заяву) до податкової служби, де він зареєстрований, у письмовій формі до 31 січня податкового року, в якому він планує почати використання кредиту.
 • Податкова декларація PIT-36: Подають податкову декларацію PIT-36 із додатками PIB/B і PIT/Z. Тут особливо важливо звернути увагу на додаток PIT/Z, оскільки він безпосередньо пов’язаний з отриманням податкового кредиту і не може бути поданий окремо від основної податкової декларації.
 • Терміни та складнощі: Документи слід подавати до 31 січня року, в якому підприємець планує використати kredyt podatkowy. Однак варто зазначити, що в різних відділеннях податкової системи можуть бути відмінності у вимогах. У деяких випадках можуть знадобитися додаткові підписи і документи, як-от заява на надання пільги та декларації, що підтверджують відповідність умовам податкового кредиту.

У разі труднощів із визначенням точного переліку необхідних документів, рекомендується подавати документи особисто. Це дасть змогу оперативно внести корективи, заповнити додаткові документи та уникнути можливих труднощів.

Податкова звітність 

При використанні податкового кредиту стандартна податкова звітність відрізнятиметься включенням додатка PIT/Z. Важливо усвідомлювати, що цей додаток подають не тільки в рік застосування податкового кредиту, а й у кожний із наступних п’яти років, протягом яких здійснюють погашення цього кредиту.

Крім того, необхідно пам’ятати про невід’ємну частину процесу – додавання 20% прибутку за рік використання податкового кредиту до податкової звітності протягом наступних п’яти років (у період погашення податкового кредиту). Цей розподіл є обов’язковим кроком, який підприємець повинен здійснити з метою виконання умов, встановлених для використання податкового кредиту.

Таким чином, податкова звітність під час використання податкового кредиту містить регулярне подання додатка PIT/Z і систематичне додавання 20% прибутку за рік, у який було застосовано пільгу, до податкових зобов’язань протягом наступних п’яти років. Цей процес надає більш чітке уявлення про фінансовий стан підприємця в період використання та погашення податкового кредиту.

Втрата права на податковий кредит у Польщі

Ще один важливий аспект, який слід врахувати під час використання податкового кредиту, пов’язаний із можливою втратою цього податкового привілею. Особи, які скористалися податковим кредитом, можуть втратити це право, якщо в рік отримання пільги або протягом наступних п’яти років:

 • Ліквідують свою підприємницьку діяльність (або оголосять про банкрутство).
 • Їхній середньомісячний дохід опуститься нижче еквівалента 1000 євро.
 • У будь-якому місяці скоротять середню зайнятість за трудовим договором більш ніж на 10% щодо найвищої середньомісячної зайнятості в попередньому році.
 • Виникне заборгованість із податків, включно з доходами державного бюджету.

У разі втрати права використання податкового кредиту можливі такі наслідки:

 1. Якщо платник податків втратив це право в рік використання кредиту, він зобов’язаний сплатити авансові платежі до 20-го числа місяця, що настає за місяцем втрати права користування кредитом, якщо не подано податкову декларацію за рік і не сплачено належну суму податку (проценти за прострочення платежу по авансових платежах за окремі місяці сплачувати не потрібно).
 2. Якщо втрата права сталася в період з 1 січня до дати подання річної декларації (до 30 березня) за рік, у якому використовували податковий кредит, необхідно подати податкову декларацію та сплатити податок (без відсотків за заборгованість з авансів за окремі місяці податкового кредитного року).
 3. Якщо втрата права на використання податкового кредиту сталася після закінчення строку подання річної декларації за рік використання податкового кредиту, але до закінчення п’ятого податкового року, що настає за роком використання податкового кредиту, платник податків зобов’язаний сплатити податок разом із відсотками за прострочення. Відсотки нараховуються з дня, що настає за днем, встановленим для подання річної декларації за податковий рік, у якому було використано податковий кредит.

Більше корисної інформації для українців в Польщі — Гроші.pl.