Передпенсійний захист — це дуже важливий момент, про який треба знати, особливо тим, хто має у найближчі роки вийти на пенсію. Знання всіх нюансів допоможе багатьом іноземцям підтримувати стабільність трудових відносин. 

У цій статті ми зібрати всі свідчення про передпенсійний захист. Ця тема є дуже важливою, адже кожна людина повинна знати права та обовʼязки роботодавця у відношенні осіб, яким до пенсії залишилося 4 або менше років. 

Що таке передпенсійний захист у Польщі?

Передпенсійний захист – важлива соціальна ініціатива, яка має на меті захистити права робітників, яким залишилось недовго до настання пенсійного віку. Ця законодавча норма забороняє розрив трудових договорів за ініціативою роботодавця з працівниками, які мають лише 4 або менше років до віку виходу на пенсію.

Це важливий крок у напрямку соціальної справедливості і забезпечення гідних умов для людей, які присвятили багато років свого життя праці і труду. Передпенсійний захист дає можливість цим працівникам зосередитися на підготовці до заслуженого виходу на пенсію, а також сприяє стабільності їхньої економічної ситуації в останні роки перед пенсійним віком.

Захист передпенсійних працівників має багато позитивних аспектів. По-перше, це дозволяє зберегти досвід цінних фахівців у підприємстві або організації, що позитивно впливає на ефективність роботи і якість надання послуг. По-друге, ця ініціатива допомагає запобігти соціальній дискримінації, що може виникнути при звільненні працівників у передпенсійний період.

Хто може розраховувати на передпенсійний захист?

У законі про передпенсійний захист вказано, що роботодавець не має права розірвати трудовий договір з працівником, якому до виходу на пенсію залишилось менше 4 років, якщо його стаж дозволяє йому отримати право на трудову пенсію за досягненням цього віку. 

Ця стаття надає важливі відомості про передпенсійний захист, у рамках якого можуть розраховувати певні категорії працівників. Основні умови передпенсійного захисту такі:

  • Ті, хто працює за трудовим договором: Передпенсійний захист поширюється виключно на працівників, зайнятих за трудовим договором, і не застосовується до тих, хто працевлаштований за цивільно-правовими контрактами.
  • Врахування вікового фактора: Вік працівника є одним з основних критеріїв при визначенні можливості передпенсійного захисту. При цьому може також враховуватися стаж роботи, якщо він впливає на вік виходу на пенсію.

Нагадаємо, що загальний пенсійний вік: для жінок становить 60 років, а для чоловіків – 65 років. Також для деяких категорій працівників встановлено знижений пенсійний вік. Наприклад, для працівників, зайнятих в особливих умовах або особливого характеру, таких як важкі або шкідливі виробництва.

Для жінок знижений вік становить 55 років, а для чоловіків – 60 років. При цьому, для отримання передпенсійного захисту, вони повинні мати стаж роботи не менше 20 років (жінки) або 25 років (чоловіки), включно з не менш як 15 роками роботи в особливих умовах.

Ці основні умови передпенсійного захисту допоможуть працівникам краще зрозуміти свої права і можливості щодо виходу на заслужений відпочинок. Важливо бути в курсі всіх законодавчих норм і правил, щоб забезпечити гідне пенсійне забезпечення і турботу про своє майбутнє.

Окремі нормативні акти можуть виділяти різні умови придбання пенсійних прав різних професіональних груп, як це, наприклад, регулюється у відношенні шахтарів та працівників залізничної галузі. Крім того, у деяких випадках може бути враховано стаж, напрацьований за кордонами Польщі. 

Іноземці, які підпадають під перелік умов, мають ті ж самі права, що і громадяни Польщі. Проблема полягає лише у тому, що таким параметрам відповідає не так багато людей. 

З якого моменту починає діяти передпенсійний захист?

Передпенсійний захист, як стверджує Верховний Суд Польщі у Постанові від 6 грудня 2005 р. III PK 94/05, починає діяти з моменту, коли у працівника залишається менше 4 років до досягнення пенсійного віку. Це означає, що якщо працівник отримає повідомлення про звільнення до того, як у нього залишиться 4 і менше років до пенсійного віку, то в такій ситуації звільнення не порушує передпенсійного захисту.

Давайте прояснимо це на прикладі: Припустімо, що співробітниці виповниться 60 років 30 травня 2026 року, і її було найнято на невизначений термін багато років тому. Роботодавець, розраховуючи період повідомлення, має враховувати, що у неї буде право на 3-місячний період повідомлення. Це означає, що роботодавець може розірвати з нею трудовий договір не пізніше 30 травня 2022 року, коли їй виповниться 56 років.

Якщо роботодавець надішле їй повідомлення у травні 2022 року, 3-місячний період відпрацювання спливе наприкінці серпня 2022 року, коли їй залишиться менше 4 років до пенсійного віку. У такому разі звільнення працівниці не буде порушенням передпенсійного захисту, оскільки у неї на момент повідомлення залишилося менше 4 років до пенсійного віку.

Однак важливо зазначити, що якщо звільнення працівника відбувається після того, як у нього залишилося 4 і менше років до пенсійного віку, то в такій ситуації роботодавець зобов’язаний дотримуватися передпенсійного захисту, і звільнення може бути визнано незаконним.

Таким чином, передпенсійний захист забезпечує повагу до прав працівників, які перебувають у близькій близькості до пенсійного віку, і запобігає їхньому довільному звільненню без належних підстав. Це важливе законодавство, яке сприяє соціальній справедливості та захисту трудових прав населення.

Коли договір може бути розірваний, незважаючи від віку робітника? 

Відповідно до art.43 k.p. існують певні обставини, за яких трудовий договір із працівником, у якого діє передпенсійний захист (згідно з art.39 k.p.), може бути розірвано, незважаючи на його вік:

  • Введення нових правил оплати праці для всіх співробітників, які працюють у цього роботодавця або входять до тієї самої групи, до якої належить цей працівник.
  • Втрата працівником здатності виконувати поточну роботу, підтверджена медичним висновком, або втрата права, необхідного для виконання роботи.

Також слід зазначити, що положення про передпенсійний захист не застосовується в таких випадках:

  • Якщо працівникові надається право на пенсію по інвалідності у зв’язку з повною непрацездатністю відповідно до art.40 p.
  • Коли роботодавець оголошується банкрутом або проводиться ліквідація відповідно до §1, art.411 k.p.

Потрібно зазначити, що передпенсійний захист не обмежує можливість розірвання договору в таких випадках:

  • За угодою сторін.
  • У дисциплінарному порядку.
  • У разі закінчення терміну, на який було укладено договір, за умови, якщо це строковий договір (згідно з art.30 k.p.). У такому разі строковий договір припинить свою дію, навіть якщо його закінчення припадає на період передпенсійного захисту.

Важливо пам’ятати, що передпенсійний захист слугує метою захисту інтересів працівників, які наближаються до пенсійного віку, однак у деяких випадках існують обставини, коли трудовий договір може бути розірвано згідно із законодавством.

Коли припиняється дія захисту? 

Передпенсійний захист надається працівникам до досягнення ними пенсійного віку. Коли працівник досягає пенсійного віку і продовжує працювати, на роботодавця більше не поширюється заборона, встановлена відповідно до art.39 k.p.

Таким чином, як тільки працівник досягає встановленого законом пенсійного віку, передпенсійний захист перестає діяти. Роботодавець може приймати рішення про працевлаштування або звільнення, як це робиться для інших співробітників без передпенсійного захисту. Працівник має право продовжувати роботу, якщо бажає, або може вирішити вийти на пенсію.

Передпенсійний захист є тимчасовим обмеженням і застосовується виключно до працівників, близьких до пенсійного віку, щоб забезпечити їм соціальний захист і повагу їхніх трудових прав на останніх етапах трудової кар’єри. Після досягнення пенсійного віку, працівники можуть вільно ухвалювати рішення про своє працевлаштування, і роботодавець не зазнає обмежень, які супроводжували передпенсійний захист.

Що буде, якщо порушити заборону на звільнення?

Розірвання трудового договору з робітниками, на який розповсюджується передпенсійний захист, є неправомірним та може бути визначений робітником. Для цього він повинен звернутись у трудовий суд. 

Згідно з положеннями art.45 і §3, §5, art.50 k.p., якщо працівник звернувся до суду з вимогою про розірвання трудового договору на невизначений термін або строкового договору, йому надається можливість отримати від суду рішення про недійсність розірвання або, якщо договір уже було розірвано, поновлення на колишніх умовах або компенсацію. У разі, якщо суд вирішує поновити працівника на роботі, йому буде виплачено оплату праці за весь період безробіття відповідно до art.47 k.p.

Однак, якщо працівник, на якого поширюється передпенсійний захист, був звільнений на випробувальний термін, то суд може винести рішення тільки про компенсацію. У цьому разі суд не розглядає питання про недійсність звільнення або поновлення на роботі, оскільки право на передпенсійний захист не поширюється на працівників на випробувальному терміні відповідно до §1, art.50 k.p.

Таким чином, працівникові, який став жертвою незаконного розірвання трудового договору, передпенсійний захист надає можливість звернутися до суду для захисту своїх прав і можливості отримати компенсацію або бути поновленим на роботі в разі незаконного звільнення. Однак, залежно від типу договору та обставин звільнення, доступні судові заходи можуть різнитися.

Висновок

Розірвання трудового договору з особою, на яку розповсюджується передпенсійний захист, можливо, однак є достатньо обмежень. Заборона на розірвання такого контракту роботодавцем обмежує його свободу у одностор порядку приймати рішення про звільнення працівника, однак для цього співробітник повинен відповідати цілому ряду різноманітних умов. 

Більше корисної інформації для українців в Польщі — Гроші.pl.