Для людей, які за станом здоровʼя не можуть працювати у Польщі або які мають обмеження для працевлаштування, існує пенсія по інвалідності. Хоча оформити її не так просто, однак це можливо. 

На жаль лише того що людина працеспроможна недостатньо для того, що отримати постійну або тимчасову допомогу. У нашій статті ми розповімо про те, на яких умовах можна отримати пенсію по інвалідності. 

Що таке пенсія по інвалідності? 

Пенсія по інвалідності — це регулярні виплати від держави для людей, які втратили працездатність і попередньо вносили внески до відповідного фонду ZUS.

Термін “поповнення фонду” відноситься до внесків у ZUS, відомих як Rentowa. Ці внески є обов’язковими при отриманні прибутку від підприємницької діяльності, роботі за трудовим договором і виконанні обов’язків за умовами злеценія. Іншими словами, всі, хто отримував прибуток від підприємницької діяльності або заробітну плату за зазначеними типами контрактів, автоматично робили свій внесок до цього фонду.

Виняток становлять контракти з умовою про дзело – у цьому разі внески в ZUS не є обов’язковими, а отже поповнення цього фонду може відбуватися тільки за бажанням і за добровільних внесків у ZUS.

Чи може іноземець отримати пенсію по інвалідності? 

Чи можуть іноземці отримати пенсію по інвалідності в Польщі? Давайте більш детально розглянемо умови для отримання пенсії по інвалідності. Якщо іноземці відповідають цим умовам і фактично, а також легально проживають у Польщі, то у них є ті самі права на пенсію по інвалідності, що й у громадян Польщі.

Проте варто зазначити, що виплати за вищевказаними умовами здійснюються тільки з фонду, який поповнюється доходами, отриманими в Польщі. Інвалідність, встановлена в іншій країні, не впливає на виплати з фондів Польщі, і факт отримання пенсії по інвалідності в іншій країні не впливає на право на отримання польської пенсії по інвалідності.

Умови для отримання пенсії по інвалідності

Далі ми розглянемо основні умови надання пенсії по інвалідності, а також необхідно вияснити основні параметри від яких буде залежати можливість отримання пенсії. 

Тип непрацездатності 

Непрацездатність може проявлятися у двох формах:

 • Часткова непрацездатність: У цьому випадку людина не здатна виконувати обов’язки своєї професії, проте теоретично може працювати в іншій сфері. Це означає, що в людини є потенціал для трудової діяльності в іншій сфері, не пов’язаній з її первісною професією.
 • Повна непрацездатність: У цьому випадку людина не здатна виконувати жодної роботи. Це більш серйозна форма непрацездатності, де трудова активність стає неможливою в будь-якій галузі.

Умови надання пенсії по інвалідності залежать від типу непрацездатності. Відмінності в цих видах визначають, які виплати і підтримку надають особам, які зіткнулися з частковою або повною непрацездатністю.

Що собою являє страховий та не страховий період пенсій?

Страховий і нестраховий періоди — це тимчасові інтервали, коли особа, яка претендує на пенсію, вносила або не вносила відповідні внески до фонду ZUS, у суворо встановлених законом випадках. Хоча це подання є спрощенням для кращого розуміння термінів, законодавчо страховий період може включати в себе і випадки, коли внески не були сплачені.

До страхових періодів зокрема належать:

 • Час роботи за умовами трудового контракту або договору про роботу;
 • Період підприємницької діяльності;
 • Час отримання допомоги по вагітності та пологах;
 • Інші види доходів, які оподатковуються внесками або прирівнюються до них (наприклад, поліція, військові, священики та ін.).

До нестрахових періодів можуть бути віднесені:

 • Періоди перебування на лікарняному;
 • Час отримання реабілітаційної допомоги;
 • Періоди отримання різних допомог по догляду від ZUS;
 • Відпустка по догляду за дитиною (за винятком допомоги по вагітності та пологах);
 • Період отримання передпенсійної допомоги;
 • Час навчання у виші, аспірантурі, докторантурі.

Це лише кілька прикладів, їх безліч, проте вищезгадані найчастіше трапляються. Повний перелік доступний на офіційному сайті ZUS.

Як впливає не страховий період на пенсію? 

Для того щоб розраховувати на пенсію по інвалідності в Польщі, необхідно дотриматися таких умов:

 1. Наявність задокументованої непрацездатності: Особа повинна мати офіційне підтвердження своєї непрацездатності.
 2. Наявність необхідного страхового стажу (staż ubezpieczenia):
 • 1 рік, якщо непрацездатність настала до досягнення 20 років;
 • 2 роки у віці від 20 до 22 років;
 • 3 роки від 22 до 25 років;
 • 4 роки від 25 до 30 років;
 • 5 років, якщо непрацездатність зафіксовано після досягнення 30-річного віку, при цьому цей строк настав протягом 10 років, що передують даті подання заяви на отримання пенсії або дню виникнення непрацездатності.
 1. Виникнення непрацездатності в період сплати або відсутності сплати внесків: Непрацездатність повинна статися протягом періодів, зазначених у Законі РП про пенсії (Ustawa emerytalna), або протягом 18 місяців після закінчення цих періодів. Виняток – повна непрацездатність, підтверджена документально, і наявність певного стажу.
 2. Винятки для повної непрацездатності: Якщо заявник повністю непрацездатний (документально підтверджено) і має мінімум 20 років страхового стажу (для жінок) або 25 років (для чоловіків), вимога щодо часових рамок виключається. Також, якщо непрацездатність настала після 30 років і заявник має 25 років страхового стажу (для жінок) або 30 років (для чоловіків), не обов’язково мати 5 років страхового стажу за попередні 10 років.

Ці умови визначають, як страховий (і нестраховий) період впливає на право на пенсію по інвалідності в Польщі.

Хто назначає пенсію по інвалідності? 

Запит на призначення пенсії по інвалідності можна подати особисто, звернувшись до відділення ZUS, надіславши запит поштою або скориставшись електронним сервісом PUE ZUS.

Особисте подання:

При зверненні особисто або традиційною поштою необхідно надати такі документи:

 1. Заява на пенсію по інвалідності – формуляр ERN.
 2. Інформаційний формуляр ERP-6 про страхові та нестрахові періоди.
 3. Посвідчення особи (закордонний паспорт для іноземців).
 4. Документи, що підтверджують періоди роботи та розмір заробітку.
 5. Довідка про стан здоров’я OL-9, видана лікарем, який здійснює лікування, та інші медичні документи.
 6. Довідка про професійну діяльність за формою OL-10, якщо заявник ще працює.
 7. Довіреність, якщо документи подає представник.

Подання документів можливе в будь-який зручний час у відділенні ZUS за місцем проживання заявника. ZUS має право запросити додаткові документи або інформацію. Рішення про призначення пенсії має бути ухвалено протягом 30 днів і надіслано письмово на вказані контактні дані, надані під час подання заявки.

Розмір пенсії по інвалідності у Польщі 

Розміри пенсій по інвалідності в Польщі визначаються щорічно польським урядом, зазвичай з березня місяця. На 1 березня 2023 року встановлено такі мінімальні розміри:

 • Пенсія по повній непрацездатності: 1588,44 zł.
 • Пенсія по повній непрацездатності внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання: 1906,13 zł.
 • Пенсія по частковій непрацездатності: 1 191,33 zł.
 • Пенсія по частковій непрацездатності внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання: 1 429,60 zł.

Важливо зазначити, що розміри пенсій можуть змінюватися залежно від різних чинників та індексації, що проводиться у встановлені терміни.

Коли можуть зменшити або зовсім відмінити пенсію? 

Зниження розміру або скасування пенсії по інвалідності можуть відбутися в разі, якщо в інваліда з’являється додаткове джерело доходу. 

Ці доходи включають:

 • Дохід від роботи за трудовим або цивільно-правовим договором.
 • Дохід від несільськогосподарської та підприємницької діяльності.
 • Дохід від надомної роботи.
 • Дохід від участі в сільськогосподарському виробничому кооперативі тощо.
 • Дохід від оплачуваної роботи під час відбування покарання.
 • Дохід від спортивної стипендії.
 • Дохід від діяльності за кордоном.
 • Дохід від допомоги по хворобі, вагітності, пологах і по догляду.
 • Дохід від винагороди за період непрацездатності.
 • Дохід від реабілітаційних і компенсаційних допомог.

Також враховуються більш специфічні доходи, наприклад, від володіння мандатом члена Європейського парламенту або служби в силових структурах. Дохід буде враховано навіть у випадках, коли за законом передбачено звільнення від сплати внесків до ZUS. Таким чином, підлягають розгляду всі доходи, які інвалід може документально підтвердити.

Однак ці обмеження не поширюються на осіб, які досягли пенсійного віку (60 років для жінок, 65 років для чоловіків).

Розмір пенсії за інвалідністю при наявності іншого прибутку 

Розмір пенсії по інвалідності за наявності іншого прибутку залежить від законодавчих норм і прив’язаний до рівня середньої заробітної плати, офіційно опублікованої Головним управлінням статистики Польщі (GUS). 

Згідно зі встановленими правилами:

 • Дохід, що не перевищує 70% середньої зарплати: У цьому випадку додатковий дохід не впливає на розмір пенсії по інвалідності.
 • Дохід від 70% до 130% середньої зарплати: Якщо дохід перевищує 70%, але не досягає 130% від середньої заробітної плати, розмір пенсії буде зменшено.
 • Дохід понад 130% середньої зарплати: За доходу, що перевищує 130% від середньої, пенсію по інвалідності буде скасовано.

Зменшення розміру пенсії визначається різницею між фактичним доходом і 70% від середньої заробітної плати по економіці. Однак ZUS може враховувати й інші фактори, як-от доходи в сім’ї, кількість утриманців та інше. Таким чином, розмір зниження пенсії розраховується індивідуально, беручи до уваги різні аспекти фінансового становища інваліда.

Допомога по інвалідності 

Допомоги по інвалідності в Польщі включають не тільки пенсії по інвалідності, про які згадувалося раніше, а й окремі доплати та компенсації, пов’язані з непрацездатністю. Важливо розрізняти ці поняття.

Dodatek pielęgnacyjny

Ця доплата належить особам, які досягли 75 років і повністю втратили працездатність, що робить їх нездатними до самостійного життя. Розмір цієї доплати встановлюється відповідними нормативними актами і, на момент останнього оновлення, становив 294,39 злотих на місяць. Однак слід зазначити, що дана доплата не виплачується особам, які проживають у спеціальних соціальних установах.

Zasiłek pielęgnacyjny

Ця доплата надається не самому інваліду, а особі, яка надає йому догляд у разі потреби. Її розмір наразі становить 215,84 злотих на місяць, і умови надання детально розглянуті в статті про допомогу з догляду. Ця компенсація спрямована на підтримку осіб, які піклуються про непрацездатного члена сім’ї.

Більше корисної інформації для українців в Польщі — Гроші.pl.