Карта побиту для бізнесу — заповітна мрія багатьох майбутніх підприємців, які хочуть розвивати свій бізнес у Польщі. Перше що потрібно буде зробити на шляху до її отримання — розробити продуманий бізнес план.

У нашій статті ми поговоримо про те, що ж таке бізнес-план та розкажемо, як його потрібно вірно скласти. 

Навіщо треба бізнес бізнес-план у Польщі? 

Для отримання карти побиту для бізнесу є зобов’язання довести необхідність претендента або його компанії для Польщі в цілому та польської економіки зокрема. 

Це можна підтвердити кількома способами, які зафіксовано на законодавчому рівні:

 • Дохід претендента має бути не менше 12-кратного розміру середньомісячної брутто-зарплати у народному господарстві у його воєводстві за податковий рік, що передує подачі заяви.
 • Наймають як мінімум двох працівників, які є громадянами Польщі або іноземцями з певними статусами.
 • Показати, що здобувач має засоби для виконання вищевказаних умов у майбутньому.
 • Проведення діяльності, що сприяє виконанню цих умов у майбутньому.

Ці умови явно не підходять для починаючого підприємця або компанії, якщо вони не мали доходу в попередньому році або він був недостатнім. Вимога про наявність великих коштів на інвестицій свідчить про це. Тільки останній пункт говорить про потенціал бізнесмена – про його здатність заробляти необхідні суми у майбутньому.

Щоб підтвердити цей потенціал, необхідно надати воєводському органу бізнес-план. Іншими словами, підприємцю потрібно або продемонструвати реальні успіхи свого бізнесу, або довести, що він зможе це зробити у майбутньому.

Як захистити бізнес-план та чому це наразі важко зробити? 

Відсутність загальноприйнятих законодавчих стандартів для формату та змісту такого плану робить процес його захисту дуже неоднозначним та складним. Це веде до того, що кожне рішення оцінюється в індивідуальному порядку чиновником, що може бути як перевагою, так і недоліком.

Деякі визнають таку гнучкість на користь зручних домовленостей. Тим не менш, на практиці це може стати проблемою, оскільки потрібно переконувати чиновника, який може не мати достатніх знань у галузі бізнесу, сучасних технологій та інших важливих аспектів.

Отже, рекомендація полягає в тому, щоб не заглиблюватися в специфічну термінологію та складні технічні деталі розробки бізнес-плану. Краще зосередити увагу на потенційних вигодах для країни та суспільства, таких як рівень майбутніх доходів та податків, створення робочих місць та можливі заробітні плати.

Карта побиту для бізнеса: вартість бізнес-плану

Складання бізнес-плану — це складний та відповідальний процес, який потребує глибокого розуміння як бізнес-аспектів, так і особливостей польського законодавства. Необхідність володіння польською мовою є одним із ключових моментів при створенні такого документа. Саме тому багато підприємців вважають за краще доручити це завдання професіоналам – стороннім організаціям або консультантам, що спеціалізуються на розробці бізнес-планів для імміграційних цілей.

На ринку послуг у Польщі існує безліч компаній та приватних осіб, які готові надати подібні послуги. Вони можуть запропонувати різні пакети послуг, включаючи не тільки розробку бізнес-плану, але й консультації з бізнес-стратегії, аналіз ринку тощо. Проте вартість такого обслуговування зазвичай відповідає його якості і може значно змінюватись в залежності від складності проекту, необхідних даних та додаткових послуг.

У середньому ціни на розробку бізнес-плану для отримання ВНЖ варіюються від 1 000 до 3 000 злотих. Однак у разі особливих вимог чи складних бізнес-моделей вартість може бути вищою. При виборі виконавця важливо звертати увагу не лише на ціну, а й на його досвід, репутацію та кваліфікацію, щоб бути впевненим у якості послуг, що надаються.

Як створити бізнес-план самостійно? 

Необхідно враховувати, що бізнес-план обовязково має бути складений польською мовою. Якщо володіння мовою викликає труднощі, рекомендується спочатку написати план рідною мовою, а потім звернутися до професійного перекладача для перекладу.

Вимоги до формату та змісту бізнес-плану не є суворими. Нижче наведено рекомендації щодо складання плану, однак кожна конкретна ситуація вимагає індивідуального підходу та адаптації плану до поточних умов. 

Розкажіть про свою компанію 

Перше, що треба зробити, це розповісти про себе, як підприємця або про свою компанію. Ця частина бізнес-плану відіграє важливу роль, тому що в ній містяться відомості про суть та потенціал бізнесу.

Тепер розглянемо, що саме ви повинні будете розповісти: 

 • Дата заснування підприємства, зокрема планована, якщо фірма перебуває в стадії становлення.
 • Організаційно-правова форма підприємства (наприклад, ІП, ТОВ та ін.).
 • Заплановане розташування штаб-квартири або головного офісу компанії, а також місця провадження діяльності.
 • Назва компанії, або його запланований варіант.
 • Контактна інформація, що відповідає офіційним даним.
 • Основний напрямок діяльності та спеціалізація компанії.
 • Структура управління проектом, включаючи інформацію про співзасновників та партнерів.
 • Професійна біографія підприємця, з акцентом на освіту, досвід роботи та проекти.
 • Цілі та місія компанії на найближчу перспективу, такі як досягнення фінансової стабільності або збільшення частки ринку.
 • Історія проекту: ідея для бізнесу та основні моменти його розвитку.
 • Подання всієї необхідної інформації на першій сторінці для зручності сприйняття. ПІБ власника компанії виділяється більшим шрифтом для привернення уваги.

Вищезазначені пункти, це перше на що ви маєте звернути увагу під час створення бізнес-плану. 

Опис майбутнього проєкту

Це буде вашим наступним важливим кроком. У цій частині ми проведемо вичерпний аналіз проекту, починаючи з опису його особливостей і до стратегічного SWOT-аналізу.

Характеристики діяльності

У цьому розділі необхідно надати основні характеристики проекту, включаючи його назву, сферу діяльності, організаційно-правову форму, систему оподаткування та місцезнаходження. Також варто визначити сферу проекту та обґрунтувати вибір даної галузі. 

Проведіть аналіз основних гравців на ринку цієї галузі, враховуючи обсяги продажу та основні проблеми, з якими вони стикаються. Оцініть перспективи вашого проекту у цій сфері.

Аналіз конкуренції

У цьому розділі опишіть конкурентну обстановку, позначивши дії найбільших виробників та постачальників послуг. Порівняйте свою пропозицію з конкурентами, виділивши його переваги та можливості. 

Важливо використовувати лише загальнодоступну інформацію, уникаючи неофіційних даних, щоб уникнути порушень конфіденційності.

SWOT-аналіз

Цей розділ призначений для короткого, але чіткого опису сильних та слабких сторін проекту, а також можливостей та загроз, з якими він може зіткнутися. SWOT-аналіз допоможе виявити ключові чинники, що впливають успіх проекту.

Опис вашого продукту або послуги

У цьому розділі наведено детальний опис продукту або послуги, включаючи їх особливості, характеристики та конкурентні переваги. Вкажіть поточний статус продукту (у виробництві, розробці тощо) та його важливість для проекту.

Важливо зберегти баланс між докладним описом та компактністю тексту, щоб не перевищити встановлений ліміт у 10 сторінок бізнес-плану.

Складіть фінансовий план 

Цей крок є одним з ключових. Для зручнішого сприйняття інформації, числа краще подати у графічному форматі, зосереджуючись на ключових аспектах. 

У цьому розділі необхідно:

 • Подати поточні фінансові показники. Якщо є дані про фінансову діяльність компанії, прикріпити відповідні звіти та документацію за останні два роки.
 • Надати прогнози фінансових показників. Скласти прогнози на основі якісного аналізу даних, включаючи прибуток та збитки, рух коштів та баланс.
 • Підготувати звіт про прибутки та збитки. Визначити очікуваний прибуток і збитки в даному періоді, ґрунтуючись на реалістичних прогнозах та інформації з попередніх розділів.
 • Проаналізувати грошові потоки. Подати прогноз руху коштів, враховуючи всі доходи та витрати за певний період, а також план погашення зобов’язань.
 • Деталізувати потенційні витрати та доходи для більш точного аналізу.

Крім того, важливо враховувати точку беззбитковості, яка показує мінімальний обсяг продажу покриття всіх витрат.

Залежно від типу бізнесу, можуть знадобитися додаткові аналізи та стратегії, такі як фінансова ліквідність, рентабельність, маркетингові плани та стратегії управління.

Зважте всі ризики та наслідки 

Підсумовуючи, необхідно коротко позначити ключові аспекти проекту, такі як очікуваний дохід, досягнення точки беззбитковості та плани з персоналу. Проте головну увагу слід приділити виявленню можливих загроз, які можуть виникнути. Не лише дозволить проявити розуміння можливих труднощів, а й готовність до подолання.

Грунтуючись на аналізі, слід визначити:

 • Основні проблеми, з якими може зіткнутися проект та їх масштаб;
 • Конкурентне середовище, включаючи основних гравців та їх стратегії;
 • Потенційні зміни у попиті або зниження обсягів продажу та фактори, які можуть їх вплинути;
 • Можливі проблеми з наймом кваліфікованих співробітників та заходи щодо їх вирішення.

На завершення розділу рекомендується надати короткий план дій для надзвичайних ситуацій. Це дозволить передбачити можливі проблеми та розробити стратегію для їх усунення, а також мінімізації ризиків.

Хто може не надавати бізнес-план? 

Наразі ця процедура значно спрощена для громадян України. Це стосується саме тих українців, які лише відкривають бізнес у Польщі. На сьогодні їм не потрібно демонструвати свій прибуток та працевлаштування людей. Окрім того, допоки діє Спеціальний статус, громадяни України можуть не надавати бізнес-план. 

Висновок 

Для отримання картки побуту для підприємців необхідно надати бізнес-план, особливо якщо бізнес ще не стартував або не приніс достатнього доходу попереднього року. Важливо, щоб цей документ був компактним, але водночас містив усю суттєву інформацію.

Основне завдання підприємця полягає в тому, щоб скласти бізнес-план таким чином, щоб чиновник, який часто не має достатнього розуміння бізнесу, міг побачити потенціал підприємства та його користь для польської економіки, навіть якщо ця вигода реалізовуватиметься в майбутньому.

Більше корисної інформації для українців в Польщі — Гроші.pl.