Нерідко буває так, що стан здоровʼя людини є обмежуючим фактором під час працевлаштування. Однак людям з інвалідністю також потрібні кошти для життя. Робота у Польщі надає можливості всім, хто хоче працювати та заробляти гроші. 

У цій статті ми поговоримо про питання працевлаштування людей з інвалідністю, а також розглянемо особливі права, які є у даної категорії осіб та обовʼязки роботодавця, який приймає таких людей на роботу. 

Хто вважається людиною з інвалідністю у Польщі? 

Статус інвалідності в Польщі визначається на основі трьох ступенів, які враховують ступінь порушення працездатності організму: 

 • У перший ступінь “Значний” включаються особи, які не здатні працювати або можуть працювати лише в захищених умовах, які потребують постійного або тривалого догляду та допомоги інших людей для проживання самостійно.
 • Категорія “Помірна” охоплює осіб із порушенням працездатності, які не здатні працювати або можуть працювати лише в захищених умовах, або потребують тимчасової чи часткової допомоги для виконання соціальних ролей.
 • До останнього ступеня “Легкий” належать особи з порушенням функцій організму, що призводить до помітного зниження здатності до трудової діяльності порівняно з людиною з аналогічною професійною кваліфікацією за повної працездатності.

Наявність тяжкого або середнього ступеня інвалідності не є перешкодою для працевлаштування у роботодавця, який не надає захищені умови праці. У таких випадках можливе працевлаштування за умови, що роботодавець адаптує робоче місце під потреби людей з обмеженими можливостями або надає можливість віддаленої роботи.

Під час розгляду питання щодо працевлаштування інвалідів варто враховувати, що йдеться виключно про дієздатних осіб з відповідною медичною довідкою, виданою лікарем з гігієни праці, що підтверджує придатність даної роботи для даного інваліда.

Для визнання особи інвалідом необхідна довідка, видана повітовою або воєводською комісією зі встановлення інвалідності або спеціальним медиком ZUS. Ці правила також поширюються на іноземних громадян – для їхнього визнання інвалідами в Польщі застосовуються польські закони.

Робота у Польщі: умови працевлаштування для людей з інвалідністю

Умови працевлаштування працівника з інвалідністю визначено в юридичних нормах трудового законодавства, а також в окремому законі – “Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych” (Закон про професійну та соціальну реабілітацію і працевлаштування інвалідів).

Під час працевлаштування осіб з інвалідністю підприємці зобов’язані дотримуватися певних умов, які спрямовані на забезпечення рівних можливостей і справедливого працевлаштування. Розглянемо ці умови більш детально. 

Робочий час людини з інвалідністю 

Людина, яка має інвалідність повинна працювати не більше 8 годин у день та 40 у тиждень. У середньому робочі часи інваліда середнього або тяжкого ступеня не перевищують 7 годин у день та 35 у тиждень. 

Працівник, який має інвалідність не може бути залучений до понаднормової роботи. Такий співробітник має право на додаткову перерву у роботі для занять фізичними вправами або для відпочинку. Перерва повинна складати 15 хвилин та входити у робочий час. 

Проте варто памʼятати, щодо понаднормової праці є деякі винятком коли людині можуть назначати таку роботу: 

 • Якщо людина працює охоронцем.
 • А також у випадку коли за проханням працівника на це дає дозвіл лікар, який на регулярній основі слідкує за за здоровʼям людини з інвалідністю. 

При всьому цьому заробітна плата не може бути меншою, ніж фіксований щомісячний платіж. 

Право на додаткову відпустку для людини з інвалідністю

Відповідно до законодавства Польщі, особам з важким або середнім ступенем інвалідності надається право на додаткову відпустку що триває 10 робочих днів протягом календарного року. Це право набувається після року роботи з дня визнання їх інвалідами та віднесення до відповідної категорії інвалідності.

Тим не менш, формулювання цього правила може бути заплутаним. Трудова інспекція Польщі прояснила це питання, зазначивши, що період роботи протягом року не обов’язково повинен бути відпрацьований в одного й того самого роботодавця, і перерва в роботі не вимагає повторного відпрацювання року для отримання цієї додаткової відпустки. 

Це означає, що працівник з важким або середнім ступенем інвалідності, який змінив місце роботи і вже відпрацював рік з дня визнання його інвалідом, має право використати додаткову відпустку з моменту початку роботи на новому місці.

Важливо зазначити, що особі, яка має право на щорічну відпустку тривалістю понад 26 робочих днів, або особі, якій надано додаткову відпустку за окремим положенням, що перевищує 10 робочих днів, не надається право на додаткову відпустку за цією категорією.

Таким чином, право на додаткову відпустку є важливим аспектом трудових прав для осіб з інвалідністю в Польщі, надаючи додатковий період відпочинку та підтримки для працівників, які стикаються з особливими труднощами у зв’язку з їхнім станом здоров’я.

Відгули для диспансерізації людини з інвалідністю 

У Польщі особам із важким або середнім ступенем інвалідності надають оплачувані відгули для здійснення спеціалізованих оглядів, лікувальних або реабілітаційних процедур, а також для отримання ортопедичного приладдя або його ремонту, якщо ці дії не можуть бути виконані в позаробочий час.

Точна кількість днів або годин такого звільнення від роботи не встановлена законодавчо. Лікар, який проводив медичне обстеження або лікування, має підтвердити необхідність надання оплачуваних відгулів. Здебільшого такі “відгули” оформляються через лікарняний лист, проте можливі й інші форми формалізації цього звільнення від роботи.

Право на оплачувані відгули надається особам з інвалідністю для того, щоб забезпечити їм можливість проходження необхідних медичних процедур та обстежень, що сприяють підтримці та поліпшенню їхнього здоров’я і мобільності.

Це важливе соціальне право забезпечує інклюзивну підтримку та піклування про здоров’я людей з інвалідністю, а також сприяє покращенню їхньої якості життя та можливостей для активної соціальної та професійної діяльності. Важливо, щоб особи з інвалідністю отримували доступ до необхідних медичних послуг і ресурсів без додаткових фінансових обтяжень, і оплачувані відгули є важливим механізмом для забезпечення цього права на турботу про здоров’я і благополуччя.

Чи можна отримувати допомогу та працювати людині з інвалідністю? 

На даний момент ніяких норм, які б це забороняли не існує. Однак умови отримання допомоги можуть мати обмеження по прибуткам, це означає що виплати можуть отримувати тільки ті особи, які мають прибуток нижче встановленого рівня. 

Окрім того, отримання допомоги інвалідом позбавляє роботодавця можливості отримувати співфінансування з бюджету, що значно знижує інтереси такого роботодавця до працевлаштування людини з інвалідністю. 

Співфінансування оплати праці людини з інвалідністю 

Співфінансування оплати праці для інвалідів є важливою темою як для працюючих інвалідів, так і для їхніх роботодавців. Державне співфінансування можливе при виконанні певних умов, однак це виплати, які отримує роботодавець за працевлаштування інвалідів, а не самі інваліди.

Роботодавець, який приймає на роботу працівників з інвалідністю, може оформити отримання щомісячної субсидії з Державного фонду реабілітації інвалідів (PFRON) за умови, що ці працівники внесені до обліку працевлаштованих інвалідів, який веде цей фонд.

Співфінансування доступне таким особам:

 • Будь-яким роботодавцям, які найняли на роботу інваліда.
 • Роботодавцям, які керують установою захищеної зайнятості.
 • Роботодавцям, у яких працює щонайменше 25 співробітників, а рівень зайнятості інвалідів становить щонайменше 6%.
 • Роботодавцям, у яких немає заборгованості перед PFRON.

Однак субсидія не виплачується в таких випадках:

 • У разі прийняття на роботу непрацездатного працівника.
 • Якщо інваліди працюють за цивільно-правовими договорами.
 • Якщо працівники мають легкий або середній ступінь інвалідності та встановлене право на пенсію.
 • Якщо особи з обмеженими можливостями працевлаштовані у формі, що передбачає виплату їхньої винагороди з державних коштів.

Субсидування оплати праці працівника-інваліда здійснюється при його працевлаштуванні за трудовим договором (угодою про працю). Розмір щомісячної субсидії залежить від робочого часу, ступеня інвалідності, конкретних захворювань працівника та типу роботодавця, на якому працює інвалід.

Основні рівні співфінансування на одного працівника:

 • Для осіб з легкою формою інвалідності – 450 злотих.
 • Для осіб з помірною інвалідністю – 1200 злотих.
 • Для осіб зі значною інвалідністю – 1950 злотих.

Реєстрація роботодавця в PFRON проводиться одночасно з поданням першої заяви на отримання щомісячної субсидії до заробітної плати.

Особливо слід підкреслити, що субсидії отримує роботодавець, а не самі працівники-інваліди. Однак, можливість отримання співфінансування прямо впливає на зацікавленість підприємців влаштовувати на роботу інвалідів та оформлювати їхнє працевлаштування за умовами про працю, що підвищує рівень захищеності працівників та сприяє інклюзивному працевлаштуванню.

Робота у Польщі для людей з інвалідністю: як знайти? 

На жаль тут немає якихось універсальних способів. Роботу людям з інвалідністю доведеться шукати так само, як і усім іншим, проходячи співбесіди, медкомісію та інше. 

Проте, як ми вже писали раніше, деякі роботодавці можуть бути самі зацікавлені у працевлаштуванні людини, яка має інвалідність, тому давайте розглянемо декілька рекомендацій щодо пошуку роботи у Польщі.

Оцініть власні можливості

Перше, що вам потрібно зробити — це оцінити власні можливості. Так, на перший погляд це дуже проста порада, однак не варто забувати про неї, якщо ви у пошуку роботи. Ви повинні тверезо оцінити свої можливості, та одразу виключити ті місця роботи, у яких ви не зможете працювати через стан здоровʼям 

Не варто ігнорувати уженди праці

Багато хто вважає, що офіційні структури не призначені для того, щоб вирішувати питання працевлаштування людей. Начебто вони досить бюрократичні та завжди підходять до питання формально. Частково це правда, однак є й інша сторона: 

 1. По-перше в уженді праці зацікавлені у тому, аби працевлаштувати людину з інвалідністю на рівні своєї внутрішньої звітності.
 2. По-друге, у кожній місцевості є спеціальні центри, де працюють з людьми з інвалідністю. Такі місця можна намагатись знати самостійно, аднак краще звернутись до уженду. Таким чином це все спрацює ефективніше та швидше. 

Ще один важливий момент про який варто знати, це те, що багато роботодавців, які бажають працевлаштувати людину з інвалідністю, в першу чергу звертаються саме до ужендів праці, та розміщують у їх базах даних свої оголошення.

Нічого не приховуйте у своєму резюме

У резюме або CV, працівник представляє себе потенційному роботодавцю. Багато хто відчуває бажання прикрасити його неіснуючими фактами або приховати інформацію, яка, на їхню думку, може негативно вплинути на процес працевлаштування.

Однак, приховувати свою інвалідність у резюме безглуздо. На співбесіді все одно ця інформація стане відомою. Така поведінка може тільки нашкодити, оскільки роботодавець повинен мати можливість (і бажання) організувати робоче місце так, щоб воно відповідало потребам здобувача.

Навпаки, варто присвятити окремий розділ резюме своїй інвалідності. При цьому не потрібно описувати причини, симптоми чи відчуття. Замість цього, можна акцентувати увагу на своїх можливостях. Зазначити функціональності, пов’язані з тими, що передбачаються у вакансії, та відмітити їх як “за моїми відчуттями” або “на мій погляд”, якщо людина справді відчуває себе спроможною на обрану роботу. Якщо раніше вже був досвід роботи з дозволом лікаря, то це також варто зазначити (що саме робили, в яких межах та умовах).

Відкрите та чесне ставлення до своєї інвалідності в резюме може показати роботодавцю вашу відповідальність та готовність до співпраці. Це також допоможе вам знайти роботу, яка відповідатиме вашим здібностям і потребам. Важливо пам’ятати, що включення інформації про свою інвалідність у резюме може сприяти інклюзивному працевлаштуванню та створенню більш сприятливого робочого середовища для всіх.

Заключення

Насамкінець, варто зазначити, що працевлаштування людини з інвалідністю вимагає виконання певних умов з боку роботодавця. Проте для підприємців, які наймають інвалідів, існує щомісячна дотація, що значно підвищує їхню зацікавленість у залученні таких співробітників.

Для самих інвалідів, у яких стан здоров’я дає змогу працювати, можливість працевлаштування абсолютно реальна. Головне знати, де шукати роботодавця і які права мають працівники-інваліди.

Інклюзивне працевлаштування є важливим кроком до створення більш рівноправного та різноманітного суспільства. Взаємодія між роботодавцями та інвалідами може принести взаємну користь і сприяти створенню сприятливих умов для успішного працевлаштування.

Важливо просувати інформування та обізнаність про інклюзивні трудові можливості та права для інвалідів. Лише в такий спосіб можна створити платформу для взаєморозуміння та співпраці, яка сприяє зростанню та процвітанню як роботодавців, так і працівників-інвалідів.

Більше корисної інформації для українців в Польщі — Гроші.pl.