Звичайно ж освіта у Польщі є обовʼязковою. Однак багато українських біженців, які переїхали до польських міст продовжують дистанційне навчання у своїх минулих закладах освіти. Звідси виникає питання: чи достатньо такого навчання для норм польських законів? 

Як законно замінити польську школу дистанційною українською та чи можна навчатись одразу в двох закладах — поговоримо про це у нашій статті. 

Про обовʼязкову освіту та покарання за недотримання цих норм 

Відповідно до законодавства про систему освіти в Польщі, навчання є обов’язковим для всіх дітей до досягнення 18-річного віку (стаття 35 Закону про освіту). Це положення стосується також іноземних громадян, які перебувають на території Польщі і підлягають обов’язковій освіті. Вони мають право на освіту в державних школах на тих самих умовах, що й польські громадяни.

Для забезпечення виконання обов’язків щодо обов’язкової освіти учнів, включно з іноземними дітьми, встановлено заходи санкцій для батьків або законних представників. У разі, якщо батьки не виконують свої обов’язки щодо обов’язкового навчання, застосовується така послідовність заходів:

  • Спочатку батькам надсилається нагадування про необхідність виконання зобов’язань. Це є першим кроком у напрямку забезпечення дотримання освітніх норм. У даній нагадувальній записці батькам також повідомляється про можливі наслідки та про ризик початку виконавчого провадження.
  • У разі відсутності реакції на нагадування, директор школи зобов’язаний подати заяву про порушення виконавчого провадження. Органом, відповідальним за примусове виконання, є адміністрація гміни (місцевого самоврядування на рівні міста або сільської громади). У рамках цього провадження батькам призначається штраф. Сума штрафу не може перевищувати 10 000 злотих, але може застосовуватися повторно в разі невиконання зобов’язань. Уся сукупна сума штрафів не може перевищити 50 000 злотих.

Важливо зазначити, що обов’язкові норми освіти та пов’язані з ними санкції застосовуються з метою забезпечення найкращої освіти та соціальної інтеграції дітей. За прихильністю, для учнів з України існують додаткові варіанти та можливості, що дають змогу забезпечити якісну освіту та підтримку відповідно до їхньої особливої ситуації.

Спецзакон для школярів

Спеціальний закон про допомогу українцям включає в себе положення про звільнення школярів які навчаються дистанційно, від обовʼязкової шкільної освіти у Польщі. Це також відноситься й до підготовчим класом. 

За рішенням міністерства освіти Польщі, українські школярі можуть продовжити дистанційне навчання в українській школі. Рішення про вибір типу школи та форми навчання приймають батьки дитини. 

Як повідомити владу про дистанційне навчання в українській школі? 

Під час організації дистанційного навчання в українській школі важливо мати на увазі, що це не замінює обов’язкову польську освіту. Для продовження навчання в українському навчальному закладі необхідно виконати певні кроки та повідомити відповідну владу.

Батькам або опікуну слід подати спеціальну заяву до органу гміни за місцем проживання дитини про продовження навчання в системі освіти України. Хоча офіційний бланк цього документа не встановлено, нижче наведено приблизний вигляд цієї заяви, який може допомогти вам зрозуміти вимоги влади. Однак для точності та відповідності вимогам місцевих органів адміністрації рекомендується отримати офіційний бланк у місцевій адміністрації, оскільки формат документа може бути встановлений на місцевому рівні.

Давайте розглянемо, як саме потрібно подавати заявку:

  1. Перш за все вам потрібно буде скласти заявку наступним чином: Я, [ПІБ батька або опікуна], звертаюся з проханням про продовження навчання моєї (її) дитини (ка) [ПІБ дитини] в українському навчальному закладі. Я розумію, що дистанційне навчання в польській школі не замінює обов’язкову польську освіту, і я бажаю продовжити навчання моєї(її) дитини(ка) в українській системі освіти. Я ознайомлений(а) з вимогами та процедурами, встановленими відповідно до законодавства, і зобов’язуюсь надати всі необхідні документи та дотримуватися зазначених вимог.
  2. Далі вам потрібно буде написати дату, поставити підпис та написати ПІБ. 

Будь ласка, майте на увазі, що цей текст є зразковим і може потребувати адаптації з урахуванням місцевих законодавчих вимог і процедур. Важливо отримати офіційний бланк заяви в місцевій адміністрації та слідувати вказівкам влади для правильного повідомлення про продовження навчання в українській школі при дистанційному навчанні.

Як контролюється дистанційне навчання?

Наразі чинні правила не надають польським школам повноважень для проведення будь-якого контролю за відвідуванням учнями дистанційних уроків. На практиці це означає, що школи не мають можливості перевіряти, чи регулярно учні беруть участь в онлайн-заняттях. 

Директори освітніх закладів зазначають, що наразі вони не бачать необхідності запровадження такого контролю. Проте вони підкреслюють, що відсутність узгодженості між польськими та українськими освітніми органами може в майбутньому зіштовхнути учнів із певними складнощами.

У перспективі виникає питання про визнання атестатів, виданих польськими школами, українською владою і навпаки. Якщо батьки вирішать залишатися в Польщі, а учень продовжить дистанційне навчання в українській школі, виникне потреба визначити, яким чином оцінюватиметься цей період навчання.

Ситуація може ускладнитися, якщо учень не зможе підтвердити факт свого навчання документально. У разі наявності атестата або довідки зі школи, ці документи мають бути розглянуті офіційними інстанціями.

Для вирішення цих питань і забезпечення узгодженості між різними системами освіти, необхідні спільні зусилля польської та української влади. 

Чи можна одночасно навчатись дистанційно та очно?

Серед батьків українських учнів активно обговорюється можливість вибору для своїх дітей комбінованої моделі освіти, що поєднує одночасне навчання як в українській, так і в польській школах. Згідно з думкою низки опитаних директорів, така практика є законною, але при цьому вона може становити певні труднощі для самих учнів. Водночас керівники освітніх закладів зазначають, що школи прагнуть полегшити ситуацію для дітей, мінімізуючи додаткові складнощі.

Наразі відсутні достатні дані для оцінки ефективності даної моделі комбінованого навчання. Однак активне обговорення цієї теми серед освітніх спільнот і батьків свідчить про інтерес до адаптації освітніх процесів до умов, що змінюються.

Подібне комбіноване навчання становить нові виклики як для учнів, так і для освітніх закладів. Важливо забезпечити оптимальні умови для навчання та підтримки дітей, які обрали цей шлях. Експериментальний характер такої моделі потребує подальшого дослідження та оцінювання її ефективності з урахуванням потреб і досягнень учнів.

Більше корисної інформації для українців в Польщі — Гроші.pl.